Richard Branson

Richard Branson
Đánh giá bài viết

Richard Branson

Còn gì hữu ích hơn khi của bạn và người thân sẽ tới nơi không hề có ai đặt chân tới. Không có một hình mẫu nào để đi theo, chẳng có gì để sao chép.

Bạn sẽ chẳng bao giờ gặp may nếu cứ cố thu mình vào góc an toàn và không dám mạo hiểm.

“Kệ nó, cứ bắt tay vào làm thôi” – Richard Branson trả lời cho hàng loạt các câu hỏi với thuật ngữ kinh doanh hay về ý tưởng phức tạp cho việc vạch ra tương lai.

Dù bạn có đang ở đâu trên thế giới và bất kể bạn đang làm gì, tôi hy vọng bạn sẽ bắt đầu ngay trước khi bạn cảm thấy sẵn sàng.